Vil du på banen som bachelorvært?

Skovskolens studerende afslutter uddannelsen med en større skriftlig opgave, som med fordel kan skrives i samarbejde med erhvervet

På Skovskolen vil vi gerne støtte bachelorsamarbejde, fordi det er med til at sikre, at vores studerende arbejder med erhvervsrelevante problemstillinger.

Find en bachelorstuderende

Her på siden synliggør vi konkrete ideer til bachelorprojekter og samarbejde. Er I interesserede i et samarbejde, så skriv et par linjer til Marie Lau Florin på mla@ign.ku.dk om:

Hvad kræver det at være bachelorvært?

Fra Skovskolens side har vi ikke særlige regler eller rammer for bachelorsamarbejdet, som vi har for praktikken. Med bachelor er det op til jer og vores studerende at tale sammen om muligheder og forventninger.

Et bachelorsamarbejde kan enten være en fortsættelse af samarbejdet med jeres praktikant – eller I kan starte et samarbejde op med en helt ny studerende. I begge tilfælde er praktikværtaften et godt sted at få den direkte dialog med de studerende.