Bachelorsamarbejde med Skovskolen

Skovskolens studerende afslutter uddannelsen med en større skriftlig opgave, som med fordel kan skrives i samarbejde med erhvervet.

På Skovskolen vil vi gerne støtte bachelorsamarbejde, fordi det er med til at sikre, at vores studerende arbejder med erhvervsrelevante problemstillinger. Her på siden synliggør vi konkrete ideer til bachelorprojekter og samarbejde.

Vil du gerne samarbejde med en bachelorstuderende fra Skovskolen?

Vi formidler gerne kontakt til Skovskolens studerende og sætter jer på listen over virksomheder, der søger bachelorsamarbejde med Skovskolens studerende. Kontakt os med et par linjer om:  

  • Virksomhedens interesse i bachelorsamarbejde og mulige emner eller arbejdsområder
  • Kontaktinfo til en medarbejder hos jer, som studerende kan kontakte for at høre mere om bachelorsamarbejde
  • Evt. link til mere information på jeres hjemmeside. 

Virksomheder der søger bachelorsamarbejde med Skovskolens studerende

 

Naturstyrelsen har løbende samarbejde med bachelorstuderende fra Skovskolen.
Se mere om bachelorsamarbejde med Naturstyrelsen

 

 

 

 

HedeDanmark i Nordjylland har et forslag til et bachelorprojekt om:

  • Klovbærende vildt og forstyrrelse fra skovmaskiner
  • Monitering af en opgave med fældebunkelægning og flishugning vha. drone med termisk kamera
  • Herunder monitering af flugtafstande, udeblivelse fra skoven (tidsperiode)

Sammenholdt med eksisterende materiale om stressniveauer fra tidligere studier, f.eks. Løvenholms projekt med GPS på kronhind, DJ´s forsøg med råvildt og mountainbikere og hundeluftere.

Projektet ønskes startet ultimo januar 2022 med indsamling af data, HedeDanmark yder hjælp med kørepenge og dækning af udgifter.

Interesserede kan kontakte skovfoged
Jens Villum Hilligsøe
Mobil: 61 39 95 01
Mail: jehi@hededanmark.dk

 

Hvad kræver det at være bachelorvært?

Fra Skovskolens side har vi ikke særlige regler eller rammer for bachelorsamarbejdet, som vi har for praktikken. Med bachelor er det op til jer og vores studerende at tale sammen om muligheder og forventninger.

Et bachelorsamarbejde kan enten være en fortsættelse af samarbejdet med jeres praktikant – eller I kan starte et samarbejde op med en helt ny studerende. I begge tilfælde er praktikværtaften et godt sted at få den direkte dialog med de studerende.