Få en praktikant – Københavns Universitet

Skovskolepraktik > Få en praktikant

Få en praktikant

Der er flere veje til en praktikant. Her kan I læse om, hvordan I som potentiel praktikvært kommer i kontakt med en studerende fra Skovskolen med praktik for øje.

Lav en praktikannonce

Hvert år distribuerer Skovskolen praktikannoncer fra alle praktikværterne til de kommende praktikanter. Praktikannoncer er en hurtig måde for jer at fange opmærksomheden hos de kommende praktikanter.
Her finder du mere information om praktikannoncer

I annoncen fortæller I om jeres virksomhed og om de arbejdsopgaver, den studerende kan se frem til at blive en del af.
Syv tips til en god praktikannonce 

Skovskolens praktikoordinatorer hjælper gerne med vejledning om, hvad en praktikannonce skal og kan indeholde.
Kontakt Skovskolens praktikkoordinator

Deltag i praktikværtaften

Hvert år i uge 6 inviterer vi alle potentielle praktikværter til en aften, hvor I kan møde de kommende praktikanter og fortælle om jeres virksomheder.

Årets praktikværtaften ligger tirsdag 4. februar 2020. Det er en aktiv aften med markedsplads og god mulighed for dialog med de kommende praktikanter fra alle tre professionsbacheloruddannelser. Mere information følger, når programmet er på plads.
Se hvem der deltog til praktikværtaften 2019   

Feriepraktik

Feriepraktik finder sted i sommermånederne juli og august eller i de såkaldte ’mellemuger’, som er de ledige uger imellem de studerendes undervisningsmoduler. Feriepraktik bliver også kaldt sommerpraktik. 

En forsmag på jobmulighederne
Det er den faglige forening DSL, der organiserer feriepraktikken. Ordningen giver de studerende mulighed for at bruge deres ferie eller et par dage af deres ferie på at møde erhvervslivet og få en forsmag på, hvad deres uddannelse kan bruges til.

Samtidig får erhvervslivet en fornemmelse af, hvad der foregår på Skovskolen – og hvem de nye studerende er. Måske kan feriepraktikken bane vejen for, at I kan få en studerende i et længere praktikophold på et senere tidspunkt?
Her kan du søge om en feriepraktikant 

Kontakt praktikkoordinatoren

Vi står altid til rådighed for spørgsmål om praktikken:

Praktikkoordinator for skov- og landskabsingeniør
Per Claudi Jensen
pcj@ign.ku.dk
35 33 16 07

Praktikkoordinator for have- og parkingeniør
Klaus Agerskov
klag@ign.ku.dk
24 28 80 32

Praktikkoordinator for natur- og kulturformidler
Marie Lau Florin
mla@ign.ku.dk
93 56 55 50