Faglig profil for en natur- og kulturformidlerEn natur- og kulturformidlerstuderende har ved praktikstart viden om og erfaring med formidlingsformer, interkulturel kommunikation, projektledelse, innovation og økonomi

Historien bag vores natur og kulturarv
I løbet af studiet har den studerende fået forståelse for, hvordan mennesket former og bliver formet af naturen og kulturen omkring os. Den studerende har lært om natur- og kulturarv og historien bag og om samspillet mellem kultur/natur og erhvervet. Den studerende har kendskab til en række forskellige formidlingsformer, både mundtlige og skriftlige, og kan sammensætte og markedsføre kampagner.

Viden om at lede projekter inden for natur og kultur
Den studerende vil også møde op med viden om iværksætteri, om virksomhedsøkonomi og om fundraising til projekter. Og den studerende vil kende til de udfordringer, der kan opstå, når en oplevelse skal markedsføres over landegrænser eller til mennesker fra andre lande. 

Arbejdsopgaver for en natur- og kulturformidler i praktik
Praktikanter fra natur- og kulturformidleruddannelsen kan være med til at skabe og formidle oplevelser inden for natur og kultur på en kreativ måde. De har kendskab til oplevelseserhverv og en bred vifte af praktiske kompetencer i formidling og kommunikation. De har lært at udvikle ideer og tilrettelægge formidling efter den målgruppe, de skal fange. 

Eksempler på opgaver i praktikken

  • Udvikle skoleforløb og lærervejledninger
  • Skræddersy en levende mundtlig formidling til en målgruppe
  • Planlægge og udføre projekter og events inden for natur og kultur med blik for økonomi og projektledelse
  • Løse opgaver med hjemmesider, foto, video og grafisk design
  • Arbejde strategisk med sociale medier 
  • Udarbejde kommunikationsplaner for projekter og virksomheder
  • Udvikle turismeprojekter med blik for interkulturel kommunikation