Faglig profil for en urban landskabsingeniør

Jacob Dag Poulsen

Den studerende fra uddannelsen til urban landskabsingeniør har en teknisk og ledelsesorienteret profil inden for forvaltning og udvikling af byens grønne områder.

Planter og plantevækst i byer
Grundlæggende har have- og parkingeniørerne en særlig indsigt i planter og plantevækst i byen: Plantevalg, kvalitetssikring og normer, jordbehandling og materialer samt indsigt i landskabsarkitektur og design, parkdrift og klimatilpasning. De har desuden en række ledelsesmæssige kompetencer som økonomistyring, personaleledelse, projektledelse og anlægs- og driftsstyring.

Tekniske kompetencer i det grønne
På uddannelsen bliver der undervist i en række it-programmer som blandt andet Auto CAD, GIS og projekt- og økonomistyringsværktøjet ”Sigma”.

Arbejdsopgaver for en have- og parkingeniør i praktik
Praktikanter fra urban landskabsingeniør har kompetencer, der kan bruges i kommunernes grønne drift, private firmaer inden for det grønne erhverv, tegnestuer, rådgivende ingeniørvirksomheder og mange andre steder. Derfor er det også meget forskelligt, hvad den enkelte praktikant får af arbejdsopgaver. Eksempler kan være:

  • Arbejdsplanlægning
  • Kvalitetssikring
  • Tilbudsgivning
  • Digitalisering af grønne områder
  • Plantevalg 
  • Byggepladsstyring
  • Projektledelse
  • Borgerinddragelse
  • Udarbejdelse af LAR-løsninger

Den studerende vil ofte fungere som ’føl’ for en mellemleder i virksomheden, og vil derfor også blive involveret i forskellige ledelsesmæssige opgaver.