Regler og rammer

Praktikant og vejlederHer finder I information, der helt lavpraktisk skal få praktikken til at køre. Hvordan er det fx med forsikring, og skal I stille bolig til rådighed? Få alle svarene her.

 

Inden praktikopholdet begynder, formulerer I en praktikaftale, hvor I beskriver målene med praktikken og de opgaver, praktikanten skal løse. Praktikaftalen skal godkendes af Skovskolen. I praktikaftalen beskriver I de individuelle faglige og personlige mål for praktikantens faglige udvikling. Målene i praktikaftalen fungerer som rettesnor for den studerendes arbejde i praktikperioden. Samtidig er praktikaftalen et godt udgangspunkt, når I sammen med praktikanten skal evaluere praktikforløbet. 

Skabeloner for praktikaftaler
Her finder du skabeloner til praktikaftalerne:

 

 

Vi forventer, at I som praktikværter har tid og ressourcer til at inddrage den studerende i virksomhedens dagligdag. Og I påtager jer ansvaret for at give en løbende vejledning og rådgivning om de opgaver, den studerende løser under praktikforløbet. Vi forventer, at I prioriterer denne vejledning højt. Ved siden af arbejdet hos jer, skal den studerende have mulighed for at deltage i andre aktiviteter, som fagligt og/eller personligt kan bidrage til læring.

Struktur på praktikken
Når praktikopholdet begynder, giver I en introduktion til, hvem I er: Jeres mission, vision, evt. strategier, produkter/serviceydelser og fysiske rammer. I starten af forløbet lægger I - sammen med den studerende - en plan for hovedarbejdsopgaverne under praktikforløbet. Opgaverne skal både tage højde for jeres muligheder og den studerendes ønsker.

Evaluering af praktikken
Til slut holder I en evalueringssamtale med den studerende med udgangspunkt i de opstillede mål ved praktikkens begyndelse. Jeres deltagelse i evalueringen er nødvendig for, at praktikanten kan gå til eksamen i sit praktikforløb. Se mere om evaluering længere nede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løbet af praktikperioden har praktikanten en række studieopgaver, som skal løses og afleveres til Skovskolen, for at de kan bestå deres praktikeksamen. Opgaverne skal som udgangspunkt løses uden for almindelig arbejdstid, med mindre I aftaler andet. Praktikanten kan få brug for opbakning og hjælp fra dig som praktikvært til at finde informationer til opgaverne.

Opstart af bacheloropgave
Vores studerende afslutter uddannelsen med en bacheloropgave, og nogle studerende vælger at knytte bacheloropgaven til det sted, de er i praktik. Der er også mulighed for at blive vært for et bachelorprojekt fra en studerende, der ikke er tidligere praktikant hos jer.

Nogle praktikværter gør en særlig indsats for at tilbyde samarbejde med Skovskolens studerende om deres bachelorprojekt. Den type samarbejde vil vi på Skovskolen meget gerne støtte.

Bacheloropgaven er en oplagt mulighed for jer for at få løst en konkret udfordring eller opgave. Det kan både være den studerende og jer, der får ideen til et bachelorprojekt. Ideen til opgaven skal godkendes af den studerendes bachelorvejleder på Skovskolen. Har I en aftale om bachelorprojekt med en studerende, kan der blive brug for, at I bidrager med data og oplysninger, der kan indgå i den studerendes bachelorprojekt. 

 

 

 

 

 

 

Ved slutningen af praktikforløbet er det vigtigt at sætte tid af til at evaluere forløbet sammen med praktikanten. Evalueringen er en forudsætning for, at den studerende kan gå til sin praktikeksamen på Skovskolen. Evalueringen skal være udfyldt og underskrevet af den studerende og praktikværten. Der er lidt forskel på evalueringen, alt efter hvilken uddannelse du har en praktikant fra. 

Skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør
Inden afslutningen af praktikopholdet udsendes et evalueringsskema, som skal udfyldes af hhv. dig som praktikvært og den studerende. Et udfyldt evalueringsskema er en forudsætning for, at den studerende kan gå til praktikeksamen på Skovskolen.

Formålet med evalueringen er at reflektere over og vurdere værdien af praktikken, både i forhold til den studerendes uddannelse, samt for virksomheden. Evalueringsskemaet indgår ikke i karaktergivningen for praktikopholdet. 

Natur- og kulturformidler
For at gå til eksamen på praktiksemestret skal den studerende aflevere en skriftlig udtalelse fra dig som praktikvært. Udtalelsen skal indeholde logo/navnetræk og være underskrevet af dig som praktikvært.

I udtalelsen skal du som praktikvært beskrive:

  1. Praktikperiodens længde
  2. Hvordan praktikanten har varetaget sine jobfunktioner, og hvilke opgaver praktikanten har haft 
  3. I hvilket omfang praktikanten har nået sine overordnede mål for praktikforløbet.