Praktikværternes
hvem-hvad-hvor

Her finder du vigtige informationer til dig som praktikvært før, under og efter du har en praktikant og gode råd til hvordan du får en praktikant fra Skovskolens tre professionsbacheloruddannelser:

  • Skov- og landskabsingeniør
  • Urban landskabsingeniør
  • Natur- og kulturformidler