Evaluering af praktikforløbet – Københavns Universitet

Skovskolepraktik > Evaluering

Evaluering af praktikforløbet

Ved slutningen af praktikforløbet er det vigtigt at sætte tid af til at evaluere forløbet sammen med praktikanten. Evalueringen er en forudsætning for, at den studerende kan gå til sin praktikeksamen på Skovskolen. Evalueringen skal være udfyldt og underskrevet af den studerende og praktikværten.

Der er lidt forskel på evalueringen, alt efter hvilken uddannelse du har en praktikant fra. Vælg uddannelse her:

Skov- og landskabsingeniør og have- og parkingeniør

Inden afslutningen af praktikopholdet udsendes et evalueringsskema, som skal udfyldes af hhv. dig som praktikvært og den studerende. Et udfyldt evalueringsskema er en forudsætning for, at den studerende kan gå til praktikeksamen på Skovskolen.

Formålet med evalueringen er at reflektere over og vurdere værdien af praktikken, både i forhold til den studerendes uddannelse, samt for virksomheden. Evalueringsskemaet indgår ikke i karaktergivningen for praktikopholdet. 

Natur- og kulturformidler

For at gå til eksamen på praktiksemestret skal den studerende aflevere en skriftlig udtalelse fra dig som praktikvært. Udtalelsen skal indeholde logo/navnetræk og være underskrevet af dig som praktikvært.

I udtalelsen skal du som praktikvært beskrive:

  1. Praktikperiodens længde
  2. Hvordan praktikanten har varetaget sine jobfunktioner, og hvilke opgaver praktikanten har haft 
  3. I hvilket omfang praktikanten har nået sine overordnede mål for praktikforløbet.