Aftalen om praktik

Inden praktikopholdet begynder, formulerer I en praktikaftale, hvor I beskriver målene med praktikken og de opgaver, praktikanten skal løse. Praktikaftalen skal godkendes af Skovskolen. 

Hvad skal der være i en praktikaftale?

I praktikaftalen beskriver I de individuelle faglige og personlige mål for praktikantens faglige udvikling. Målene i praktikaftalen fungerer som rettesnor for den studerendes arbejde i praktikperioden. Samtidig er praktikaftalen et godt udgangspunkt, når I sammen med praktikanten skal evaluere praktikforløbet. 

Skabeloner for praktikaftaler

Her finder du skabeloner til praktikaftalerne:

Skov- og landskabsingeniør
Urban landskabsingeniør
Natur- og kulturformidler